Tin Tức / Dự Án

Thiết kế, lắp đặt hệ thống điều khiển giám sát (Honeywell SCADA, Experion HS) cho nhà máy xử lý nước khu công nghệ cao Láng - Hòa Lạc

  • Thứ Sáu , 18:52 Ngày 03/01/2020
  • Một số hình ảnh thực tế

     

    TOP