Giải Pháp

Hệ thống thông tin liêc lạc

Hệ thống Telecom là hệ thống giúp trao đổi thông tin như giọng nói, dữ liệu, video qua khoảng cách đáng kể bằng các thiết bị điện tử. Hệ thống bao gồm một loạt các công nghệ truyền thông tin như điện thoại ( có dây, không dây), giao tiếp sóng radio, sợi quang, vệ tinh, phát thành truyền hình, internet và điện báo. Một mạch viễn thông bao gồm các trạm, mỗi trạm được trang bị máy phát và thu. Dữ liệu được truyền đi dưới dạng sóng mang và phải thông qua một số khâu điều chế analog hoặc digital.

Sử dụng trong hệ thống thông tin liên lạc cho giàn khoan, trạm phân phối khí...

 

TOP