Liên Hệ

  Phan Trần Chiến

  Trưởng Phòng Kinh Doanh Dịch Vụ Công Nghiệp

  Email: tranchien@shintraco.com

  Hotline: ‭+84 907169191 - Mr. Chiến

  Nguyễn Trọng Tín

  Trưởng Phòng Kinh Doanh Giải Pháp Điều Khiển

  Email: tin.nguyen@shintraco.com

  Hotline: +84 976451714 - Mr.Tín

TOP