Liên Hệ

  Phan Trần Chiến

  Trưởng Phòng Kinh Doanh Dịch Vụ Công Nghiệp

  Email: tranchien@shintraco.com

  Hotline: ‭+84 907169191 - Mr. Chiến

  Nguyễn Trọng Tín

  Trưởng Phòng Kinh Doanh Giải Pháp Điều Khiển

  Email: tin.nguyen@shintraco.com

  Hotline: +84 976451714 - Mr.Tín

  Đậu Danh

  Phó Giám Đốc Chi Nhánh VP TP.HCM

  Email: danh.dau@shintraco.com

  Hotline: ‭+84 903301988 - Mr. Danh

TOP