Giải Pháp

Hệ thống điều khiển giám sát & thu thập dữ liệu

Experion® SCADA là một nền tảng phần mềm mạnh mẽ kết hợp công nghệ tiên tiến cho giao diện người và máy (HMI) và kiểm soát giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA). Experion là một giải pháp SCADA hoàn chỉnh cung cấp khả năng mở rộng cao, đầy đủ, hệ thống SCADA đa máy chủ với độ tin cậy, an toàn và bảo mật cao nhất. Ý tưởng thiết bị của Experion cung cấp cấu hình SCADA đơn giản hóa khả năng điều hành vượt trội. Experion PKS Orion - tri thức biến mọi thứ thành có thể.

Các lợi thế khi sử dụng Experion® SCADA là:

- Giảm tổng chi phí bằng cách đơn giản hóa triệt để cấu hình, giảm thiết kế cấu hình tới 80% và thời gian thêm thiết bị mới giảm từ giờ xuống phút.

- Trải nghiệm vượt trội cho vận hành và điều khiển đường ống, giảm thời gian lựa chọn thiết bị với bộ lọc thông minh.

- Thử nghiệm HMI xem xét sâu các yếu tố con người bởi hiệp hội the Abnormal Situation

Management®.

- Có khả năng quản lý báo động nâng cao.

- Kiểm soát theo vòng để thu thập nhật ký chuyển đổi vận hành bên cạnh dữ liệu xử lý thông thường của cảm biến Electronic Flow Meter.

- Hiệu quả về chi phí, dễ dàng cấu hình và bảo trì trong các ứng dụng vận hành khí

Hệ thống được sử dụng để giám sát và kiểm soát một nhà máy hoặc thiết bị trong các ngành công nghiệp như viễn thông, kiểm soát nước và chất thải, năng lượng, lọc dầu và khí đốt…

TOP