Giải Pháp

Hệ thống quản lý tòa nhà

Hệ thống BMS (Building Management System) là hệ thống đồng bộ cho phép điều khiển và quản lý mọi hệ thống kỹ thuật trong tòa nhà như hệ thống điện, hệ thống cung cấp nước sinh hoạt, điều hòa thông gió, cảnh báo môi trường, an ninh, báo cháy – chữa cháy,… đảm bảo cho việc vận hành các thiết bị trong tòa nhà được chính xác, kịp thời, hiệu quả, tiết kiệm năng lượng và tiết kiệm chi phí vận hành. Hệ thống BMS là hệ thống đồng bộ mang tính thời gian thực, trực tuyến, đa phương tiện, nhiều người dùng. Hệ thống điều khiển bao gồm các bộ điều khiển trung tâm với tất cả các phần mềm và phần cứng máy tính, các thiết bị vào/ra, các bộ vi xử lý khu vực, các bộ cảm biến và điều khiển qua các ma trận điểm...

  • Hệ thống điều khiển truy cập - Control access
  • Hệ thống Camera giám sát
  • Hệ thống âm thanh công cộng
  • Hệ thống điều khiển, giám sát chiếu sáng
  • Hệ thống quản lý năng lượng
  • Hệ thống an toàn sinh mạng : báo cháy, chữa cháy, tăng áp ....
  • Hệ thống thang máy
  • Hệ thống điều khiển, giám sát HVAC
  • Giải pháp điện thoại, SMS, tin nhắn và SNMP thông báo hệ thống...
TOP