Giải Pháp

Hệ thống đo mức trên tàu hàng

Hệ thống đo mức trên tàu

Honeywell chuyên đo lường mức độ chính xác và cung cấp các giải pháp đo bể chứa đầy đủ cho bể chứa hàng hóa và dịch vụ, bao gồm giám sát nhiệt độ và khí trơ cho tất cả các loại tàu chở dầu, FSO, FPSO và hệ thống lấy mẫu cho Ballast Water

Các sản phẩm đo mức tự động của Honeywell đảm bảo đo mức liên tục và chính xác cho các hoạt động hàng hải an toàn và an toàn hơn, đặc biệt là trong quá trình tải và xả.

TANKER LIQUID MANAGEMENT SYSTEM

 • Stand-alone radar level transmitter
 • Dedicated algorithms for any type of liquids
 • 3 analog inputs
 • Automatic radar self-tested during power-up

Safety system tanker - CARLA SYSTEM

 • Fully autonomous system
 • Two independent level detections (95% and 98%)
 • Pre-wired cabinet
 • Override individual function
 • Approved by major classification societies

WATER INGRESS DETECTION SYSTEM

 • Fully autonomous systems
 • Independent watertight sensors, insensitive to vibrations, shocks, electrical disturbances, and solid cargo product
 • Self-tested
 • In compliance with SOLAS Chap XII reg12

Safety system tanker - GASBAL SYSTEM

 • Monitoring capacity up to 54 channels
 • Analyzing up to 7 different gases
 • Large display unit
 • Marine approved in order to meet ISGOTT regulations

TOP