Giải Pháp

Hệ thống Điều Khiển Phân Tán

DCS - (Distributed Control System), hệ thống điều khiển phân tán là một hệ thống điều khiển cho một dây chuyền sản xuất, một quá trình hoặc bất cứ một hệ thống động học nào, trong đó các bộ điều khiển không tập trung tại một nơi mà được phân tán trên toàn hệ thống với mỗi hệ thống con được điều khiển bởi một hoặc nhiều bộ điều khiển.

Hệ thống DCS ngày nay được phát triển với 4 ưu thế lớn là:

- Mức điều khiển cao: hầu hết các hệ thống DCS đều bao gồm các bộ điều khiển, hệ thống mạng truyền thông và phần mềm điều hành hệ thống tích hợp. Do đó, DCS có khả năng quản lý được rất nhiều điểm vào/ra.

- Cấu hình linh hoạt: nhờ khả năng dự phòng kép ở tất cả các thành phần, DCS có khả năng thay đổi các chương trình, thay đổi cấu trúc của hệ hay thêm bớt các thành phần mà không làm gián đoạn hay khởi động lại quá trình.

- Tỷ lệ lỗi thấp: theo thiết kế, các hệ DCS thường có hệ thống mở, khả năng tích hợp cao với các PLC khác nhau điều khiển máy và công đoạn sản xuất độc lập. Vì vậy, DCS có tỷ lệ lỗi thấp, nhờ đó, việc điều khiển trong các nhà máy hay xí nghiệp sẽ vừa tiết kiệm chi phí, vừa dễ bảo trì và vận hành.

- Tính sẵn sàng và độ tin cậy: các hệ điều khiển phân tán DCS hiện đại đều có các cơ chế dự phòng, an toàn, khởi động lại khi xảy ra sự cố cũng như các chế độ bảo trì, chẩn đoán và chỉ thị lỗi. Bên cạnh đó, các hệ DCS cũng cho phép người sử dụng cài đặt các chế độ bảo mật để hạn chế, kiểm soát quyền truy nhập dữ liệu và điều khiển.

Đã 40 năm kể từ khi sản phẩm DCS đầu tiên là hệ TDC2000 do Honeywell sản xuất được cho ra mắt vào năm 1975, từ đó đến nay, các sản phẩm DCS liên tục được phát triển và cải tiến, và DCS đã được ứng dụng rộng rãi trong tự động hóa quá trình, xí nghiệp và tòa nhà.

TOP