Giải Pháp

Hệ thống báo cháy

Hệ thống báo cháy Notifier bao gồm nhiều thiết bị với chức năng chính là đưa ra tín hiệu báo cháy cho người dân để phát hiện kịp thời các vụ cháy và có biện pháp xử lý nhanh chóng, từ đó đảm bảo an toàn cho mọi người và hạn chế thiệt hại do đám cháy gây ra.

Hệ thống này có thể được áp dụng vào rất nhiều ngành nghề và lĩnh vực khác nhau như: tại các nhà máy, cơ quan, công trường xây dựng...

TOP