Tin Tức / Dự Án

Sửa chữa bảo dưỡng phục vụ kiểm tra định kỳ 5 năm để duy trì phân cấp VR cho giàn khoan Petro Việt Nam

  • Thứ Hai , 15:31 Ngày 17/02/2020
  •  

     

    TOP