Tin Tức / Dự Án

Nâng cấp hệ thống điều khiển hiện hữu Honeywell DCS C300 và cung cấp mới cụm đo lưu lượng, TAS và kết nối hệ thống DCS hiện hữu tại nhà máy lọc dầu của Petro Việt Nam

  • Thứ Sáu , 12:09 Ngày 03/01/2020
  • TOP