Sản Phẩm

Thiết bị cảm biến trong tòa nhà

Các sản phẩm trong tòa nhà được liệt kê như bên dưới

Tích hợp hệ thống chiller

Tích hợp hệ thống AHU, PAU

Tích hợp hệ thống FCU, VAV

Tích hợp hệ thống cấp thoát nước

Tích hợp hệ thống báo cháy

Tích hợp hệ thống camera

 

Bài Viết Liên Quan
TOP