Dịch Vụ

Bảo trì và sửa chữa các loại động cơ Diesel

Cung cấp dịch vụ kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa các loại đông cơ Diesel hiệu Wartsila, Bergen, Mak, Caterpillar, Perkins, Cummins.

Đội ngũ kỹ sư và kỹ thuật viện được đào tạo và được các Cơ quan, Tổ chức có thẩm quyền cấp các chứng chỉ hành nghề.

 

Bài Viết Liên Quan
TOP