Tin Tức / Dự Án

Cung cấp hệ thống điều khiển Honeywell DCS C300, Experion PKS, SIL3 và hệ thống F&G cho giàn khoan của Vietsovpetro.

  • Thứ Sáu , 19:56 Ngày 03/01/2020
  • Một số hình ảnh thực tế

     

    TOP