Tin Tức / Dự Án

Cung cấp hệ thống điều khiển Honeywell DCS HC900 cho cụm tách nước tại nhà máy khí thấp áp của Petro Việt Nam

  • Thứ Sáu , 20:05 Ngày 03/01/2020
  • Một số hình ảnh thực tế

     

    TOP