Tin Tức / Dự Án

Cung cấp & lắp đặt 2 bơm hàng (Svanehoj deepwell pump) cho tàu chở khí PLG của chủ tàu Việt Nam

  • Thứ Năm , 14:45 Ngày 06/02/2020
  • TOP