Tin Tức / Dự Án

Cung cấp hệ thống điều khiển Honeywell DCS C300, Experion PKS, SIL3 và hệ thống F&G cho giàn khoan của Vietsovpetro

  • Thứ Sáu , 12:02 Ngày 03/01/2020
  • TOP